top of page
Vi ønsker alle våre medlemmer en flott ny båtsesong!

Kontakt oss på:

Klubbhuset hver tirsdag og søndag

Siste nytt

Årsmøte/Generalforsamling 2024

 

Det ble avholdt generalforsamling for Dusavik Båtforening i klubbhuset den 19.mars 2024 Kl.1900. Sakspapirer finner du på  fanen Lover og regler/saksdokumenter

Webkameraer Dusavik Båthavn
 Det er nå satt opp tre webkameraer som dekker hele havnen. Linkene til disse er som følger: https://dusavik.totalbox.no

Til medlemmene i Dusavik Båtforening

 

Hei og godt nytt båt år.

Vi minner om at alle som vil stå på venteliste for ny båtplass, særlig de som har leieplass, må søke om dette før påske i Havneweb, Meny, Dashboard el. Min Side, Ventelister. Husk å lagre valgene dere gjør. Tildelinger foregår etter fristen og videre utover året når det event. blir ledige plasser. Normalt klarer vi å tildele plass til ca. medl. nr. 1000.

 

Vi ber dere også legge inn brukerinfo i HW, Mine havner, Dusavik Båtforening, Meny, Min Side og Min båt, reg. nr. og der dere ellers har mulighet til å oppdatere. Merk at dette nå må gjøres i app.havneweb.no (velg event. dette). Disse opplysningene overføres videre til KNBF sitt medlemsregister som nå er integrert i Havneweb. (se info lenger nede vedr. dette).

De som vet el. tror at de ikke vil benytte båtplassen sin i år, skal gi beskjed om dette til Havnerådet snarest slik at vi kan få leid ut disse midlertidig. Normalt gjøres dette for 1 år om gangen men også for kortere perioder (sommer el. vinter). Vi vil følge dette opp og ta kontakt hvis plasser står ubrukt over lengre tid. Den det gjelder vil da event. kunne bli flyttet til et annet sted i havnen i h.t. havnereglementet. Vi håper å løse dette på en god måte i samarbeid med dere.

 

Vær også oppmerksom på endringene i rutinene for slipping.

Etter reservasjon og betaling på Vipps vil dere få en bekreftelse fra slippkjører A. Thorsen mob. 98825128. Dersom denne ikke blir avbestilt innen 1 uke før opptak, vil dere måtte betale om ikke annet blir avtalt eller noen andre benytter seg av slipp.

 

Mvh.

Styret

Bunkringsanlegg Dusavik Båtforening

Bunkringsanlegget for diesel har vært i drift siden 2019 og har ikke ført til trafikkale problemer eller søl av betydning. Det har blitt tappet i ca. 35.000 liter diesel i 2023, men det er viktig at det blir stor nok omsetning til at vi får beholde anlegget, så vær solidariske og benytt dette.

Fordelene med eget tankingsanlegg er at man slipper å dra andre steder for å bunkre. Anlegget blir fullt og helt drevet av Knapphus, og vår forening har derfor ingen kostnader eller risiko med driften. Det blir drevet med kortautomat og er selvbetjent. Anlegget er mobilt og kan enkelt fjernes hvis en ikke er fornøyd.

Trådløst Nettverk WIFI

 

Vi har et trådløst nettverk med internettforbindelse i havna med eget brukernavn og passord. Dette er nå blitt utvidet med signalforsterkere ute i havnen for å prøve å dekke hele området.

 

Brukernavn er: dusabat. Passord er: dusavikbaat

Strømsøyler


Strømsøylene har nummererte kontakter med hver sine strømmålere. De som har inngått en strømavtale med foreningen og fått tildelt en slik nummerert kontakt beholder denne til den blir avbestilt. Det er derfor viktig at disse låses av med hengelås når de ikke er i bruk. Strømforbruket vil bli belastet den som er blitt tildelt kontakten helt til denne er sagt opp og strømforbruket avlest. Kontakt havnestyret ved respektive bryggesjef for nærmere avtale.  
 

KNBF og Havneweb.

Klikk på logoen under, event. Min Side, Havneweb Min Side, Mine Havner, Dusavik Båtfor.

 

Faglig Råd for Stavangers småbåthavner

Dette er en organisasjon som skal ta vare på våre interesser overfor Stavanger Kommune og bl.a  ko-ordinere pålegg fra Kommunen rettet mot våre småbåthavner. Dette rådet har hatt møte 19.11.2019 og du kan her se referatet:

Husk

Våren og ny båtsesong står for tur og Dusavik Båtforening ber dere huske å klargjøre båten for dette. Bestill slipping i god tid på havneweb.

 • Sjekk om det er noe tauverk/utriggerfendring som ligger i sjøen. Tauverk/utriggerfendring som ligger i sjøen må fjernes, da dette gror ned av tang/tare.

 • Hver båtplasseier må også selv sørge for vedlikehold av egen bryggeplass. Rensk brygge/utriggere for groe, tang og tare. Skrape finnes i servicebrakke.

 • Sjekk at fortøyninger, fendere, utriggere og båt er i orden slik at det ikke forvolder skade på brygge/utriggere eller andres eiendom.

 • Ale båter skal ha minst 4 strekkavlastere. Det er ikke lov å bruke metall i festet mot bryggene. Alt tauverk skal knyttes i pullertene. Fortøyninger må ha riktig dimensjon i forhold til båtens vekt, vindfang og hvor utsatt plassen er. Bytt slitte fortøyninger. Husk at tau brytes ned av sol og saltvann.

 • Husk også å logge inn på min side i havneweb og oppdater informasjonen om din båt. Registreringsnummer og båttype. Dette for at vi skal ha oversikt over hvilke båter som ligger i havnen. Leier du plass i ytre havn skal du også være medlem for å kunne legge inn disse opplysningene og for at vi skal kunne kontrollere at det ikke er andre som legger seg på disse båtplassene. Har du ikke login info tar du kontakt med Hans Petter Jacobsen (medlemskoordinator)

 • Hilsen Styret

Bruk av strømkabler i havnen

 Vi minner om at alle kun skal bruke gummikabel godkjent for utvendig bruk. Kabelen skal være minimum 2,5 kvadrat, uskadet og ikke henge ned i sjøen. Skjøter godtas ikke lenger. Kabelen skal kobles fra og taes vekk når den ikke er i bruk.

Dette er for å unngå galvaniske strømmer i havnen som kan ødelegge propeller og skroggjennomganger i båtene våre (Se beskrivelse under).
Havnestyret ber alle om å følge opp dette så snart som mulig. Kontroll vil bli utført av bryggeformennene om 2 uker.

Hilsen havnesjef

 

Hjertestarter

Dusavik Båtforening har mottatt en ny hjertestarter fra Lions Tasta til bruk i båthavnen. Denne er nå hengt opp i utvendig oppvarmet skap på slippbua.

Galvaniske strømmer i havnen

Det har vært tilfeller av galvanisk tæring på propeller og agregat i havnen. Det ble derfor gjort en kartlegging av dette hvor alle strømsøyler ble sjekket av et spesialfirma for dette. i den forbindelse blir strakstiltak for alle som bruker strøm i båten følgende:

 • Alle skal bruke gummikabel godkjent for utvendig bruk, ikke plast (rød/sort). Kontakten skal være godkjent jordet og så tett som mulig.

 • Kabelen skal være minimum 1,5 kvadrat, helst 2,5 kvadrat

 • Kabelen skal være uskadet og ikke henge ned i vannet.

 • Strømboksen skal lukkes og låses.

 • Kabelen skal koples fra og taes vekk når den ikke er i bruk

 • Utvendige skjøter skal beskyttes av bokser som er vann- tett og klemmes over kabelen på begge sider. Denne fåes billig på Jula/Biltema.

Havnestyret anmoder alle om å følge opp dette så snart som mulig. Kontroll vil bli utført av bryggeformennene om alle har fulgt disse reglene.

Klikk på Galvaniske strømmerrapporten fra HBK:

bottom of page