© 2014 Created by Double Unders

1/4
Vi ønsker alle våre medlemmer en fin høst og vinter!

Kontakt oss på:

Klubbhuset hver tirsdag og søndag

Siste nytt

 Årsmøtet 2020 for Dusavik Båtforening

 

 

Til medlemmene i Dusavik Båtforening

 

Generalforsamlingen er utsatt inntil videre pga Koronavirus restriksjonene. Ny informasjon vil komme så fort vi vet mer.

 

 

Du innkalles med dette til generalforsamling i Dusavik Båtforening dato ikke fastsatt enda. Den vil bli publisert via Havneweb.

Møtet avholdes i Dusavik Båtforenings klubbhus

 

 

Dagsorden:

 1. Åpning ved styreleder

 2. Valg av : ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen

 3. Godkjenning av dagsorden

 4. Godkjenning av årsberetning

 5. Godkjenning av regnskap

 6. Innkomne forslag

 7. Valg

 

Forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 8 dager (innen 11. mars) før møtet avholdes!

 

Alle dokumenter i forbindelse med årsmøte, vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.dusavikbatforening.no, fane lover og regler/årsmøtedokumenter.  De av våre medlemmer som ikke har tilgang på pc, vil kunne få tilgang til dokumentene ved henvendelse til klubbhuset på tirsdager og søndager.Vi har et trådløst nettverk med internettforbindelse i havna med eget brukernavn og passord.

Brukernavn er: dusabat. Passord er: dusavikbaat

 

Hilsen Styret i Dusavik Båtforening.

2019

Tankings anlegg Dusavik Båtforening

Det ble på årsmøtet ytret betydelig motstand til å plassere tankings anlegg for diesel innerst i ytre havn. Dette på grunn av trange manøvreringsforhold, utsikter til stor trafikk og eventuelt oljesøl ifm tanking. En ville at dette skulle gå til høring i ytre havn før det ble realisert.

Styret har derfor gjort en revurdering av plasseringen og vil nå som prøveprosjekt i et år sette det opp på brygga utenfor klubbhuset, hvor manøvreringsforholdene er bedre og brygga bedre egnet til å ta imot alle slags båter, da dybde forholdene her er bedre.

Fordelene med eget tankingsanlegg er at en slipper å dra til andre steder for å bunkre. Anlegget blir fullt og helt drevet av et eksternt firma og Dusavik Båtforening tar derfor ingen kostnader eller risiko ved å installere dette. Det blir drevet med kortautomat og er selvbetjent. Anlegget er mobilt og kan derfor lett fjernes hvis vi ikke er fornøyd.

Ulempene med et slikt anlegg er at en kan forvente noe mer trafikk i havnen og muligens litt oljesøl ved tanking hvis brukerne er uforsiktig.

Nytt Havnestyringssystem

Foreningen har nå investert i nytt system for administrering av havnen: Havneweb.no .

Ved å logge inn der finner du "min side" bryggefortegnelse, utleiekalender for slipp og klubbhus, dokumenter  osv.

Trådløst Nettverk WIFI

 

Vi har et trådløst nettverk med internettforbindelse i havna med eget brukernavn og passord.

 

Brukernavn er: dusabat. Passord er: dusavikbaat

Hilsen

Styret i Dusavik Båtforening

Nye strømsøyler
De nye strømsøylene ha nummererte kontakter med hver sine strømmålere. De som har fått tildelt en slik nummerert kontakt beholder disse til de blir avbestilt. Det er derfor viktig at disse låses av med hengelås når de ikke er i bruk. Strømforbruket vil bli belastet den som er blitt tildelt kontakten helt til denne er sagt opp og strømforbruket avlest.
Mvh
Bryggeformennene
Brygge B, C og D

Her er siste nytt fra KNBF. Klikk på linkene under:

 

Husk

Høsten er her:

 

 • Det er tid for å sjekke fortøyninger og kalesjer for skader før vinteren.

 • Husk å  bestille vinterstrøm for de som trenger det .

 • Skal du opp på slippen bør du booke dette på https://www.havneweb.no under utleie av slipp.

 • Slipphuset er tilgjengelig med Klubbnøkkelen.

 • Det er som vanlig kaffe og drøs på klubbhuset på tirsdager og søndager. møt opp og få en god båtprat

 • Minner om at trådløst nettverk i båtforeningen er: dusabat og passord er dusavikbaat

 • Sjekk nye medlemstilbud på Monter Randaberg

Hjertestarter

Dusavik Båtforening har mottatt en ny hjertestarter fra Lions Tasta til bruk i båthavnen. Denne er hengt opp i slippbua hvor alle har adgang med medlemsnøkkel

Galvaniske strømmer i havnen

Det har vært tilfeller av galvanisk tæring på propeller og agregat i havnen. Det ble derfor gjort en kartlegging av dette hvor alle strømsøyler ble sjekket av et spesialfirma for dette. i den forbindelse blir strakstiltak for alle som bruker strøm i båten følgende:

 • Alle skal bruke gummikabel godkjent for utvendig bruk, ikke plast (rød/sort). Kontakten skal være godkjent jordet og så tett som mulig.

 • Kabelen skal være minimum 1,5 kvadrat, helst 2,5 kvadrat

 • Kabelen skal være uskadet og ikke henge ned i vannet.

 • Strømboksen skal lukkes og låses.

 • Kabelen skal koples fra og taes vekk når den ikke er i bruk

 • Utvendige skjøter skal beskyttes av bokser som er vann- tett og klemmes over kabelen på begge sider. Denne fåes billig på Jula/Biltema.

Havnestyret anmoder alle om å følge opp dette så snart som mulig. Kontroll vil bli utført av bryggeformennene om alle har fulgt disse reglene.

Klikk på Galvaniske strømmerrapporten fra HBK:

Faglig Råd for Stavangers småbåthavner

Dette er en organisasjon som skal ta vare på våre interesser overfor Stavanger Kommune og bl.a  ko-ordinere pålegg fra Kommunen rettet mot våre småbåthavner. Dette rådet har hatt møte 19.11.2019og du kan her se referatetet fra møtet:

1/1