© 2014 Created by Double Unders

1/4
Vi ønsker alle våre medlemmer en fin høst og vinter!

Kontakt oss på:

Klubbhuset hver tirsdag og søndag

Siste nytt
Husk

møte 2019

Til medlemmer i Dusavik Båtforening.

 

Nord-Jæren Havfiskeklubb skal avholde sitt årlige julemøte i Dusavik Båtforening sitt klubblokale. Møtet skal foregå onsdag, den 18. desember kl 1930 og vi vil servere julegrøt med tilbehør.

 

Vi antar at flere av medlemmene i Dusavik Båtforening også har fiske som hobby og vi inviterer derfor medlemmene til å delta på møtet sammen med oss.

 

Vi er denne gangen så heldig og få med oss vår egen John Olav Larsen som vil holde et tre kvarters foredrag om de enorme mulighetene vi har i våre dype fjorder hvor stor lange og brosme lett kan fanges dersom man bruker rett utstyr og fremgangsmåte. John Olav er i tillegg en av Norges fremste artsfisker med langt over 100 arter.

Vi vil starte med John Olav sitt foredrag slik at de som måtte har andre planer den kvelden kan planlegge ut fra det.

 

Ellers vil det selvfølgelig være interessant for oss å ha kontakt med båtforeningen ut fra at vi kan ha behov for å leie båter til våre fisketurer samtidig som vi, på vår side, kan bidra med gode råd og tips om lokale fiskeplasser og fisketips.

Dere er selvfølgelig hjertelig velkommen til å være sammen med oss resten av kvelden og nyte julegrøten sammen med oss.

 

På grunn av matinnkjøp ønsker vi påmelding, gjerne samlet fra båtforeningen, innen 15. desember. Serveringen er selvfølgelig gratis.

 

Vi håper å se så mange som mulig av dere. 

 

 

Påmelding til:

 

Arne Auestad

Leder Nord Jæren Havfiskeklubb

arne.auestad@online.no

Høsten er her:

 

 • Det er tid for å sjekke fortøyninger og kalesjer for skader før vinteren.

 • Husk å  bestille vinterstrøm for de som trenger det .

 • Skal du opp på slippen bør du booke dette på https://www.havneweb.no under utleie av slipp.

 • Slipphuset er tilgjengelig med Klubbnøkkelen.

 • Det er som vanlig kaffe og drøs på klubbhuset på tirsdager og søndager. møt opp og få en god båtprat

 • Minner om at trådløst nettverk i båtforeningen er: dusabat og passord er dusavikbaat

 • Sjekk nye medlemstilbud på Monter Randaberg

Tankings anlegg Dusavik Båtforening

Det ble på årsmøtet ytret betydelig motstand til å plassere tankings anlegg for diesel innerst i ytre havn. Dette på grunn av trange manøvreringsforhold, utsikter til stor trafikk og eventuelt oljesøl ifm tanking. En ville at dette skulle gå til høring i ytre havn før det ble realisert.

Styret har derfor gjort en revurdering av plasseringen og vil nå som prøveprosjekt i et år sette det opp på brygga utenfor klubbhuset, hvor manøvreringsforholdene er bedre og brygga bedre egnet til å ta imot alle slags båter, da dybde forholdene her er bedre.

Fordelene med eget tankingsanlegg er at en slipper å dra til andre steder for å bunkre. Anlegget blir fullt og helt drevet av et eksternt firma og Dusavik Båtforening tar derfor ingen kostnader eller risiko ved å installere dette. Det blir drevet med kortautomat og er selvbetjent. Anlegget er mobilt og kan derfor lett fjernes hvis vi ikke er fornøyd.

Ulempene med et slikt anlegg er at en kan forvente noe mer trafikk i havnen og muligens litt oljesøl ved tanking hvis brukerne er uforsiktig.

Nytt Havnestyringssystem

Foreningen har nå investert i nytt system for administrering av havnen: Havneweb.no .

Ved å logge inn der finner du "min side" bryggefortegnelse, utleiekalender for slipp og klubbhus, dokumenter  osv.

Trådløst Nettverk WIFI

 

Vi har et trådløst nettverk med internettforbindelse i havna med eget brukernavn og passord.

 

Brukernavn er: dusabat. Passord er: dusavikbaat

Hilsen

Styret i Dusavik Båtforening

Nye strømsøyler
De nye strømsøylene ha nummererte kontakter med hver sine strømmålere. De som har fått tildelt en slik nummerert kontakt beholder disse til de blir avbestilt. Det er derfor viktig at disse låses av med hengelås når de ikke er i bruk. Strømforbruket vil bli belastet den som er blitt tildelt kontakten helt til denne er sagt opp og strømforbruket avlest.
Mvh
Bryggeformennene
Brygge B, C og D

Her er siste nytt fra KNBF. Klikk på linkene under:

 

Hjertestarter

Dusavik Båtforening har mottatt en ny hjertestarter fra Lions Tasta til bruk i båthavnen. Denne er hengt opp i slippbua hvor alle har adgang med medlemsnøkkel

Galvaniske strømmer i havnen

Det har vært tilfeller av galvanisk tæring på propeller og agregat i havnen. Det ble derfor gjort en kartlegging av dette hvor alle strømsøyler ble sjekket av et spesialfirma for dette. i den forbindelse blir strakstiltak for alle som bruker strøm i båten følgende:

 • Alle skal bruke gummikabel godkjent for utvendig bruk, ikke plast (rød/sort). Kontakten skal være godkjent jordet og så tett som mulig.

 • Kabelen skal være minimum 1,5 kvadrat, helst 2,5 kvadrat

 • Kabelen skal være uskadet og ikke henge ned i vannet.

 • Strømboksen skal lukkes og låses.

 • Kabelen skal koples fra og taes vekk når den ikke er i bruk

 • Utvendige skjøter skal beskyttes av bokser som er vann- tett og klemmes over kabelen på begge sider. Denne fåes billig på Jula/Biltema.

Havnestyret anmoder alle om å følge opp dette så snart som mulig. Kontroll vil bli utført av bryggeformennene om alle har fulgt disse reglene.

Klikk på Galvaniske strømmerrapporten fra HBK:

Faglig Råd for Stavangers småbåthavner

Dette er en organisasjon som skal ta vare på våre interesser overfor Stavanger Kommune og bl.a  ko-ordinere pålegg fra Kommunen rettet mot våre småbåthavner. Dette rådet har hatt møte 19.11.2019og du kan her se referatetet fra møtet:

1/1