1/4
Vi ønsker alle våre medlemmer en god sommer!

Kontakt oss på:

Klubbhuset hver tirsdag og søndag

Siste nytt

 Årsmøtet 2020 for Dusavik Båtforening

Til medlemmene i Dusavik Båtforening

 

Generalforsamlingen er utsatt til neste år. Styret har sagt seg villig til å fortsette et år til og forblir derfor uforandret. Det blir sendt melding til alle  medlemmer på E-mail. For de som fremdeles ikke har mail adresse vil det bli sendt en sms om hvor de kan finne sakspapirer som forøvrig ligger her på denne nettsiden under fane lover og regler/ årsmøtedokumenter.

Tankings anlegg Dusavik Båtforening

Det ble på årsmøtet ytret betydelig motstand til å plassere tankings anlegg for diesel innerst i ytre havn. Dette på grunn av trange manøvreringsforhold, utsikter til stor trafikk og eventuelt oljesøl ifm tanking. En ville at dette skulle gå til høring i ytre havn før det ble realisert.

Styret har derfor gjort en revurdering av plasseringen og vil nå som prøveprosjekt i et år sette det opp på brygga utenfor klubbhuset, hvor manøvreringsforholdene er bedre og brygga bedre egnet til å ta imot alle slags båter, da dybde forholdene her er bedre.

Fordelene med eget tankingsanlegg er at en slipper å dra til andre steder for å bunkre. Anlegget blir fullt og helt drevet av et eksternt firma og Dusavik Båtforening tar derfor ingen kostnader eller risiko ved å installere dette. Det blir drevet med kortautomat og er selvbetjent. Anlegget er mobilt og kan derfor lett fjernes hvis vi ikke er fornøyd.

Ulempene med et slikt anlegg er at en kan forvente noe mer trafikk i havnen og muligens litt oljesøl ved tanking hvis brukerne er uforsiktig.

Nytt Havnestyringssystem

Foreningen har nå investert i nytt system for administrering av havnen: Havneweb.no .

Ved å logge inn der finner du "min side" bryggefortegnelse, utleiekalender for slipp og klubbhus, dokumenter  osv.

Trådløst Nettverk WIFI

 

Vi har et trådløst nettverk med internettforbindelse i havna med eget brukernavn og passord.

 

Brukernavn er: dusabat. Passord er: dusavikbaat

Hilsen

Styret i Dusavik Båtforening

Nye strømsøyler
De nye strømsøylene ha nummererte kontakter med hver sine strømmålere. De som har fått tildelt en slik nummerert kontakt beholder disse til de blir avbestilt. Det er derfor viktig at disse låses av med hengelås når de ikke er i bruk. Strømforbruket vil bli belastet den som er blitt tildelt kontakten helt til denne er sagt opp og strømforbruket avlest.
Mvh
Bryggeformennene
Brygge B, C og D

Her er siste nytt fra KNBF. Klikk på linkene under:

 

Husk

Sommeren står for tur og Dusavik Båtforening ønsker dere en fin båtsesong.

 • Vi ser at det er en del tauverk/utriggerfendring som ligger i vannet. Tauverk/utriggerfendring som ligger i sjøen må fjernes, da dette gror ned av tang/tare.

 • Hver båtplasseier må også selv sørge for vedlikehold av egen brygge plass. Rensk brygge/utriggere for groe, tang og tare. Skrape finnes i service brakke.

 • Sjekk at fortøyninger, fendere, utriggere og båt er i orden slik at det ikke forvolder skade på brygge/utriggere eller andres eiendom.

 • Ale båter skal ha minst 4 strekkavlastere. Det er ikke lov å bruke metall i festet mot bryggene. Alt tauverk skal knyttes i pullertene. Fortøyninger må ha riktig dimensjon i forhold til båtens vekt, vindfang og hvor utsatt plassen er. Bytt slitte fortøyninger. Husk at tau brytes ned av sol og saltvann.

 • Husk også å logge inn på min side i havneweb og oppdater informasjonen om din båt. Registreringsnummer og båttype. Dette for at vi skal ha oversikt over hvilke båter som ligger i havnen. Leier du plass i ytre havn skal du også være medlem for å kunne legge inn disse opplysningene og for at vi skal kunne kontrollere at det ikke er andre som legger seg på disse båtplassene. Har du ikke login info tar du kontakt med Hans Petter Jacobsen (medlemskoordinator)

 • Hilsen Styret

Hjertestarter

Dusavik Båtforening har mottatt en ny hjertestarter fra Lions Tasta til bruk i båthavnen. Denne er hengt opp i slippbua hvor alle har adgang med medlemsnøkkel

Galvaniske strømmer i havnen

Det har vært tilfeller av galvanisk tæring på propeller og agregat i havnen. Det ble derfor gjort en kartlegging av dette hvor alle strømsøyler ble sjekket av et spesialfirma for dette. i den forbindelse blir strakstiltak for alle som bruker strøm i båten følgende:

 • Alle skal bruke gummikabel godkjent for utvendig bruk, ikke plast (rød/sort). Kontakten skal være godkjent jordet og så tett som mulig.

 • Kabelen skal være minimum 1,5 kvadrat, helst 2,5 kvadrat

 • Kabelen skal være uskadet og ikke henge ned i vannet.

 • Strømboksen skal lukkes og låses.

 • Kabelen skal koples fra og taes vekk når den ikke er i bruk

 • Utvendige skjøter skal beskyttes av bokser som er vann- tett og klemmes over kabelen på begge sider. Denne fåes billig på Jula/Biltema.

Havnestyret anmoder alle om å følge opp dette så snart som mulig. Kontroll vil bli utført av bryggeformennene om alle har fulgt disse reglene.

Klikk på Galvaniske strømmerrapporten fra HBK:

Faglig Råd for Stavangers småbåthavner

Dette er en organisasjon som skal ta vare på våre interesser overfor Stavanger Kommune og bl.a  ko-ordinere pålegg fra Kommunen rettet mot våre småbåthavner. Dette rådet har hatt møte 19.11.2019og du kan her se referatetet fra møtet:

1/1

© 2014 Created by Double Unders