KONTAKT

Dusavik Båtforening

Finnestadveien 63

4029 Stavanger

T: 51 54 12 45

Se under "Styrer" for henvendelse direkte til ansvarlig person.