top of page

MEDLEMSSKAP

Søknad om medlemskap i Dusavik båtforening.

 

For å søke om medlemsskap i Dusavik Båtforening ber vi dere vennligst fylle ut skjemaet som kommer frem når du trykker på følgende

link: https://www.havneweb.no/dusavika-bf/?mod=sokplass

Trenger du hjelp til å melde deg inn kan du også kontakte Kjetil Molde på mob.40006225 eller E-mail: moldekjetil@gmail.com

 

Skjemaet kan også benyttes dersom du har adresseendringer eller annet som du ønsker å få endret.

 

 

 

 

Søknad om tildeling av båtplass i Dusavik Båtforening

 

Tildeling av båtplasser følger ansinitets-prinsippet, dvs at den med lavest medlemsnummer vil bli forespurt først ved en ledig båtplass. 

 

Det blir opprettet en venteliste for tildeling av båtplasser som gjelder fra 1. Januar hvert år og varer ut året.

Ønsker du å få tilldelt båtplass må du melde deg på denne listen hvert år fra 1. Januar. Ledige båtplasser blir da tildelt etter påske. 

Etter at båtplasser er tildelt, vil de som ikke får båtplass bli stående på listen ut året i tilfelle ledige båtplasser dukker opp før året er omme.

 

Så blir listen fornyet det påfølgende året. Den med lavest ansiennitet får tildelt først hvert år.

Vi har for tiden  venteliste med hensyn på å få tidelt båtplass. Vi vet ikke hvor reelle disse søknadene er, og vi vet i mange tilfeller ikke eksakt hvor stor båtplass de enkelte ønsker. 

Vinterbåtplasser vil ofte være tilgjengelig fra 1. November og til Påske eller etter nærmere avtale. Kontakt Havnesjefen for informasjon om dette.

 

Havnerådet vil at dere som ønsker å stå på venteliste, sender deres ønske om venteliste som ligger på

https://www.havneweb.no/dusavika-bf og åpner min side hvor dere trykker på venteliste i venstre marg . Er du medlem skal du ha fått innloggings data på e-mail. Hvis dere ikke klarer dette kan dere kontakte medlemskoordinator Hans Petter Jacobsen på 

Tlf: 48119192 så vil han hjelpe dere.

Vår adresse:

 

Dusavik Båtforening,

Finnestadveien 63

4029 STAVANGER

 

Med hilsen

Havnerådet

BÅTPLASS

bottom of page