top of page

Dokumenter Årsmøte

Årsmøtedokumenter

 Årsmøtet 2023 for Dusavik Båtforening

 

 

Til medlemmene i Dusavik Båtforening

 

Generalforsamling

 

 

Du innkalles med dette til generalforsamling i Dusavik Båtforening tirsdag den 21. mars 2023 Kl. 19.00

Møtet avholdes i Dusavik Båtforenings klubbhus

 

 

Dagsorden:

  1. Åpning ved styreleder

  2. Valg av : ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen

  3. Godkjenning av dagsorden

  4. Godkjenning av årsberetning

  5. Godkjenning av regnskap

  6. Innkomne forslag

  7. Valg

 

Forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 8 dager (innen 07. mars) før møtet avholdes!

 

Alle dokumenter i forbindelse med årsmøte, vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.dusavikbatforening.no , De av våre medlemmer som ikke har tilgang på pc, vil kunne få tilgang til dokumentene ved henvendelse til klubbhuset på tirsdager og søndager.Vi har et trådløst nettverk med internettforbindelse i havna med eget brukernavn og passord.

Brukernavn er: dusabat. Passord er: dusavikbaat

 

Hilsen Styret i Dusavik Båtforening.

Referat Årsmøte s1.jpg

Big Title

Årsmøte2023 s1.png
Årsmøte2023 s2.png
Årsmøte2023 s3.png
bottom of page