Dokumenter Årsmøte

 

 Årsmøtet 2020 for Dusavik Båtforening

 

 

Til medlemmene i Dusavik Båtforening

 

Generalforsamling

 

 

Du innkalles med dette til generalforsamling i Dusavik Båtforening tirsdag den 17. mars 2020 Kl. 19.00

Møtet avholdes i Dusavik Båtforenings klubbhus

 

 

Dagsorden:

  1. Åpning ved styreleder

  2. Valg av : ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen

  3. Godkjenning av dagsorden

  4. Godkjenning av årsberetning

  5. Godkjenning av regnskap

  6. Innkomne forslag

  7. Valg

 

Forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 8 dager (innen 11. mars) før møtet avholdes!

 

Alle dokumenter i forbindelse med årsmøte, vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.dusavikbatforening.no , De av våre medlemmer som ikke har tilgang på pc, vil kunne få tilgang til dokumentene ved henvendelse til klubbhuset på tirsdager og søndager.Vi har et trådløst nettverk med internettforbindelse i havna med eget brukernavn og passord.

Brukernavn er: dusabat. Passord er: dusavikbaat

 

Hilsen Styret i Dusavik Båtforening.

Big Title

Årsmelding_2019_side_1.jpg
Årsmelding_2019_side_2.jpg
Årsmelding_2019_side_3.jpg
Årsmelding_2019_side_4.jpg
Årsmelding_2019b.jpg

Årsmelding på PDF. Klikk for å åpne og printe

Valgkomiteen 2020.jpg

Klikk på filen for å laste ned eller printe.

Regnskap 2020.png

Klikk på linken for å printe ut dokumentet

protokoll_årsmøtet_2019_m_underskrift.pn
Protokoll Årsmøte side 2.png

Klikk på dokumentet for å skrive det ut